جلسه هم اندیشی بین اداره کل بهزیستی استان کرمان و اداره آموزش و پرورش با حضور مدیرکل بهزیستی ، مدیرکل آموزش و پرورش ، معاونین و کارشناسان  برگزار شد .

 به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در این دیدار عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی  با تشریح فعالیت های بهزیستی به ویژه در موضوع پیشگیری اظهار داشت : غربالگری بینایی از مهمترین طرح های پیشگیرانه است که هر سال در مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی سراسر کشور برگزار می شود.

وی با بیان اینکه هزینه انواع غربالگری ها اعم از بینایی و شنوایی توسط بهزیستی پرداخته می شود ؛ افزود:  اقدامات پیشگیرانه و هزینه غربالگری ها با این هدف پرداخت می شود تا از شیوع و بروز انواع معلولیت ها پیشگیری شود.

در ادامه محمد محسن بیگی مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: با توجه به خدمات اجتماعی ،  حمایتی و پیشگیرانه سازمانی چون بهزیستی ، امکان همکاری های سازمانی وجود دارد.

وی با اشاره به سابقه همکاری های بهزیستی با آموزش و پرورش در موضوعات مختلف از جمله آموزش مهارتهای زندگی در مدارس افزود : زمینه همکاری و انعقاد تفاهم نامه در موضوع آموزش های پیش دبستانی ، برنامه های آموزشی و آگاهسازی وجود دارد.

در ادامه این جلسه محورهای  کاری مشترک  مورد بررسی قرار گرفت تا در جلسات کارشناسی ، توافقات انجام و تفاهم نامه های همکاری منعقد شود.