به مناسبت هفته بهزیستی تفاهم نامه همکاری فی مابین ادارات کل بهزیستی ، تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمان امضاء شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، به مناسبت هفته بهزیستی تفاهم نامه همکاری بین ادارات کل بهزیستی ، کار ، تعاون و رفاه اجتماعی استان کرمان به منظور همکاری درراستای ارتقاء سلامت جامعه ، توانمندی های روانی ، اجتماعی ، افزایش کارایی و اثر بخشی کارمندان و کارگران در محیط بنگاههای اقتصادی و مراکز تولیدی تحت عنوان مهارتهای زندگی ویژه بزرگسالان شاغل و پیشگیری اولیه از اعتیاد منعقد گردید.