دکتر رضا عباسی مدیر کل بهزیستی استان کرمان و سرتیپ پاسدار نوری فرمانده سپاه ثار ا… کرمان با امضاء تفاهم نامه ای ، زمینه همکاری سپاه و بهزیستی را فراهم نمودند
 به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان ، این تفاهم نامه با هدف ارتباط نزدیکتر و برقراری همکاریهای فرا بخشی فی ما بین سازمان بهزیستی استان کرمان و سازمان بسیج سازندگی منعقد شده است . بر اساس مفاد این تفاهم نامه مقرر شده است تا سازمان بهزیستی خدمات تخصصی و حمایتی خود را ، نسب به افرادی که از سوی بیسج معرفی می شوند ارایه نماید.
اعزام کارشناسان بهزیستی با هدف آگاه سازی و ارایه خدمات به جامعه هدف بسیج  و آموزش پرسنل بسیج برای آشنایی با آسیبهای اجتماعی از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.
در این تفاهم نامه مقرر است تا بسیج سازندگی ، یکی از کارشناسان خبره معاونت فرهنگی اجتماعی خود را به جلسات کمیته امور اسیب دیدگان اجتماعی استان معرفی  نماید .
در اختیار گزاردن فضای لازم جهت انجام  فعالیت های تخصصی پایگاههای خدمات اجتماعی بهزیستی در کانونهای بسیج سراسر استان یکی دیگر از موارد همکاری این تفاهم نامه می باشد.
گفتنی است این تفاهم نامه پس از انجام جلسات متعدد کارشناسی و بررسی زمینه های قابل همکاری بهزیستی و سپاه  انجام شده است