رئیس هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان کرمان با حضور در محل باشگاه ورزشی عصر بدن و خانه جودوی کرمان از مدیران و مربیان این دو باشگاه ورزشی بدلیل حمایت از ورزشکاران نابینا و کم بینا تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، محمود حدادیان رئیس هیئت ورزشی نابینایان استان با حضور در محل باشگاه ورزشی عصر بدن و خانه جودوی کرمان از مدیران این دو باشگاه ورزشی و مربیانی که کار تمرین ، آموزش و آماده سازی ورزشکاران نابینای پاورلیفتینک کار و جودو کار را انجام می دهند با اهداء لوح یاد بود و سپاس قدردانی کرد. برپایه این خبر ، درجریان این برنامه مدیران و مربیان باشگاههای مذکور گزارشی از نحوه حضور و تمرینات ورزشکاران نابینا درکنار ورزشکاران بینا ارائه دادند.