مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمان با ارسال لوح سپاس، از خدمات و فعالیتهای بهزیستی در راستای فراهم نمودن شرایط و امکانات ازدواج آسان جوانان تقدیر نمود.
به گزار ش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،در بخشی از این لوح آمده است: خداوند منان را شاکریم که توفیق عطا فرمود تا در سال مزین به حماسه سیاسی ، حماسه اقتصادی به انگیزه اشاعه سیره علوی و فرهنگ فاطمی ،سنت نبوی نکاح ،آسان سازی ازدواج و کاستن از دغدغه ها و نگرانی های جوانان استان برای تأمین هزینه های متنوع ازدواج ،با اهدای این لوح سپاس ،ژرف ترین مراتب تشکر و تقدیر خود را تقدیمتان می نمایم.