مراسم تقدیر از ناشنوایان موفق شهرستان بم با حضور رئیس اداره بهزیستی بم ، فرماندار و معاون سیاسی فرماندار در محل فرمانداری شهرستان بم برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از بم علیرضا اشرف زاده رئیس اداره بهزیستی بم با تشریح  وضعیت ناشنوایان و خدمات ارائه شده توسط بهزیستی و همچنین در خصوص کاشت حلزون توضیحاتی ارائه نمود .

فرماندار بم با تقدیر از خدمات شایسته بهزیستی به این قشر از جامعه گفت : مسئولین باید با حمایت گروه های هدف به توانمندسازی آنان کمک نمایند .