سمانه نیک طبع کارشناس دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی کرمان بعنوان پژوهشگر برتر از سوی ستاد بزرگداشت پژوهش و فن آوری استان مورد تجلیل قرار گرفت .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، در جلسه ای که به منظور تقدیر از پژوهشگران علمی و فن آوری استان کرمان برگزار شد . استاندار کرمان با اهداء لوح سپاس از سمانه نیک طبع کارشناس دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی تقدیر کرد.
شایان ذکر است در مراسم معرفی پژوهشگران برتر استان و تجلیل از ایشان ، آقای دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی استان و خانم سمانه نیک طبع کارشناس شاغل در بهزیستی بعنوان پژوهشگران برتر معرفی و تجلیل شدند.