به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی استان کرمان ، دکتر حسین توکلی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان با ارسال لوح سپاس این دانشگاه ، از تلاشهای مستمر علمی – پژوهشی دکتر رضا عباسی رئیس دانشکده علمی – کاربردی علوم بهزیستی و توانبخشی کرمان و مشارکت فعالانه این دانشکده در برگزاری هفته ملی مهارت و فناوری تقدیر نموده است .
شایان ذکر است دانشکده علمی – کاربردی بهزیستی کرمان در هفته ملی مهارت و فناوری با اختصاص یک غرفه به خود در نمایشگاه این هفته که از سوی دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان کرمان در محل سازمان فنی و حرفه ای برگزار شده بود ، به ارائه دستاوردهای علمی – آموزشی و توانمندیهای دانشجویان خود پرداخت.