دکتر مجید رضا زاده  رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور ، با اهداء لوح سپاس به مدیر کل بهزیستی از خدمات و تلاشهای بهزیستی کرمان درراستای تقویت رویکرد اجتماع مدار در  درمان اعتیاد و عملکرد مطلوب در مبارزه با اعتیاد تقدیر کرد.
در بخشی از متن این لوح آمده است بدین وسیله از جنابعالی که مجدانه تلاش می نمائید تا شوق زیستن را در همنوعان خویش زنده نگاه دارید سپاسگزاری می نمایم .