در راستای ارزیابی عملکرد توسط سازمان بهزیستی کشور از تلاشهای مجموعه بهزیستی استان کرمان در اجرای طرح پایش مراکز غیر دولتی شبانه روزی و ارایه خدمت در منزل معلولان ، سالمندان و بیماران روانی مزمن با اهداء لوح سپاس تقدیرشد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دکتر همایون هاشمی معاون وزیرکار تعاون و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور ،  از استان کرمان  که جزو پنج استان برتر در زمینه اجرای طرح پایش مراکز غیر دولتی شبانه روزی و ارایه خدمت در منزل معلولان ، سالمندان و بیماران روانی مزمن معرفی شد، با اهداء لوح سپاس تقدیرشد.

گفتنی است  در بخشی از این لوح خطاب به دکتر عباسی مدیرکل بهزیستی استان کرمان آمده است ، طرح پایش مراکز غیر دولتی  شبانه روزی و ارائه خدمات و در منزل معلولان ، سالمندان و بیماران روانی مزمن نیز امکان ارزیابی علمی خدمات مراکز و شفاف سازی روند خدمت رسانی به گروههای هدف         ساخته است ، لذا ضمن تقدیر از تلاشهای ارزنده جنابعالی دراجرای موفقیت آمیز این طرح امیدواریم با تکیه بر عنایات پروردگار و بهره گیری صحیح از اندوخته های علمی خویش ، همچون گذشته در مسیر بهبود کیفیت وخدمات و انطباق آن با معیارهای نور جامعه گامهای بلندی بردارید.