پانزدهمین جلسه شورای اسلامی استان کرمان با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهرستانها به منظور بررسی مسایل و مشکلات بهزیستی در شهرستانها با حضور مدیرکل بهزیستی استان کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان پس از بیان توضیحات لازم درخصوص عملکرد شورای اسلامی استان توسط رفیع آبادی رئیس شورای اسلامی استان کرمان ، مدیرکل بهزیستی استان کرمان به بیان اقدامات و فعالیت های بهزیستی در سراسر استان پرداخت .

صادق زاده تلاش بهزیستی برای ارتقاء سطح بهداشت روانی جامعه ، توانمندسازی افراد نیازمند ، و پیگیری  جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی و معلولیت ها را از جمله اقدامات بهزیستی در سراسر استان برشمرد.

وی با بیان اینکه بهزیستی بانگاه تخصصی به ارایه خدمات در جامعه می پردازد گفت : نگاه غلط بسیاری از مردم و مسئولین به بهزیستی تنها ارائه خدمات حمایتی به جامعه هدف می باشد که خوشبختانه با تلاشهای صورت گرفته این نگاه را از سمت حمایتهای مالی به سمت ارایه خدمات تخصصی درجامعه سوق داده ایم.
مدیرکل بهزیستی همکاری همه دستگاهها و عموم جامعه را برای مقابله با آسیب های اجتماعی امری ضروری دانست و افزود: توسعه یافتگی جامعه امروز موجب شده آسیب های اجتماعی نوپدیدی درجامعه ظهور یابد که علاوه بر بروز بودن راههای مقابله با این معضلات باید از همکاری عموم نیز استفاده شود.
در ادامه این نشست نمایندگان 23 شهرستان حاضر در جلسه باتوجه به دستور کار جلسه از اقدامات بهزیستی در شهرستانها تقدیر و تشکر نموده و اظهار داشتند که نمود فعالیت های صورت گرفته بهزیستی در سطح جامعه بخوبی ملموس و قابل مشاهده می باشد.