فرماندار کرمان به دنبال بازدید هایی که از ستاد بهزیستی شهرستان کرمان و مراکز و مجتمع های تحت مدیریت و  نظارت این اداره در مرکز شهرستان کرمان و شهر ها و روستا های تابعه انجام داد از خدمات ارایه شده توسط بهزیستی شهرستان کرمان تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،بهنام سعیدی فرماندار کرمان پس از بازدید از مراکز و مجتمع های شهری و روستایی تحت نظارت بهزیستی شهرستان کرمان که طی یکماهه اخیر با حضور مدیر بهزیستی شهرستان کرمان و اعضاء شورای اداری شهرستان کرمان انجام شده بود با ارسال نامه ای از خدمات و فعالیتهای بهزیستی در راستای  کمک به افراد محروم و نیازمند  تقدیر کرد.

در این نامه با یادآوری این نکته که خدمت به نیازمندان به عنوان یک اقدامی مقدس و ارزشمند است آمده است ؛فعالیتهای حمایتی و تخصصی بهزیستی به مددجویان و جامعه هدف خدمات ارزشمندی است که می تواند مورد عنایت و توجه خداوند قرار گیرد.