فرماندار کرمان با اهدا لوح تقدیربه مدیر و پرسنل  بهزیستی شهرستان کرمان از تلاشهای ایشان تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، بهنام سعیدی فرماندار شهرستان کرمان با اهدا لوح سپاس به مدیر و کارکنان بهزیستی  شهرستان کرمان از خدمات و اقدامات بهزیستی طی سال گذشته  به جامعه هدف و تلاشهای صورت گرفته برای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی تقدیر کرد.
در این الواح که بطور جداگانه به مدیر و پرسنل شاغل در اداره بهزیستی شهرستان کرمان اهدا شده ،از خدمات تخصصی و حمایتهای مالی ارایه شده از سوی بهزیستی به عموم جامعه بویژه جامعه هدف بهزیستی قدردانی شده است.