دومین کار گروه اشتغال در شهرستان ریگان و تقدیر از علی میرزاده رئیس بهزیستی شهرستان ریگان به عنوان دستگاه نمونه در امر اشتغال انجام شد .

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در دومین جلسه کارگروه اشتغال شهرستان ریگان که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار گردید ، فرماندار ریگان ضمن تشریح فعالیتهای انجام شده در این حوزه در سطح شهرستان با اعلام انتخاب اداره بهزیستی ریگان به عنوان دستگاه نمونه در امر اشتغال به لحاظ موفقیت و تلاش چشمگیر در زمینه اشتغال مددجویان تحت پوشش درحوزه مشاغل خود و خانگی و همچنین سامانه رصد از فعالیتهای موثر رئیس اداره بهزیستی شهرستان ریگان در این زمینه با اعطاء لوح تقدیر تشکر و قدردانی نمود.