دکتر بدخشان قائم مقام رئیس سازمان بهزیستی کشور در امور فرهنگی و مشارکتهای مردمی با ارسال لوح تقدیر از عملکرد مثبت بهزیستی کرمان در پذیره نویسی صندوقهای نیکوکاری بهزیستی تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، در این لوح خطاب به دکتر عباسی آمده است : حضور سبز و موثر افراد خدوم و خداجو در عرصه دستگیری از محرومان تصویر زیبایی از عبودیت را در پهنه گیتی به انسان می نمایاند که قطعاٌ رضایت خداوند سبحان را به همراه دارد. برپایه این خبر ، در ادامه این لوح آمده است ، از زحمات و تلاشهای ارزنده و اثر گذار جنابعالی در پذیره نویسی صندوقهای سرمایه گذاری و نیکوکاری سازمان بهزیستی که حرکتی جدید و گامی موثر در توانمند سازی جامعه هدف سازمان میباشد کمال تشکر را دارم .
شایان ذکر است ، صندوق سرمایه گذاری و نیکوکاری بهزیستی استان کرمان در ماه رمضان سال 90 با حضور خیرین و نیکوکاران راه اندازی شد که خرید بیش از  11/098/000/000ریال سهام این صندوق از سوی نیکوکاران کرمانی باعث شد تا بهزیستی کرمان  در ردیف دو استان برتر دراین خصوص قرار گیرد.  .