مدیرکل بهزیستی در دیدار  با مدیریت شعب بانک تجارت استان از خدمات و تلاشهای این مجموعه با بهزیستی تقدیر و تشکر نمود.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان ، دراین دیدار صادق زاده از خدمات بانک تجارت در سطح استان درخصوص پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان بهزیستی تقدیر نمود و گفت : باتوجه به مشکلات مددجویان بهزیستی همکاری برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی آنان به توانمندی افرادی که به حمایت دولت وابسته اند کمک خواهد کرد.

وی دراین جلسه همچنین به ابلاغ اعتبار سال 94 اشاره کرد و از مدیریت شعب بانک تجارت خواست تا جهت ارایه تسهیلات به طرحهایی چون مسکن مددجویان ، طرح تأمین مسکن روستایی و تأمین مسکن خانوارهای چند معلولیتی با بهزیستی همکاری نمایند.
دراین جلسه مغوئی نژاد مدیر شعب بانک تجارت استان نیز اعلام آمادگی کرد درخصوص تسهیلات اشتغالزایی و مسکن مددجویان با بهزیستی همکاری نماید.