مدیر کل بهزیستی استان کرمان از اقدام خیرخواهانه و انسان دوستانه سه خیر نیکوی سیرجانی با اهداء لوح سپاس تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دکتر عباسی مدیرکل بهزیستی نیز به منظور تقدیر از سه خیر نیکوکار سیرجانی که سه قطعه زمین به مساحت هزار متر مربع به منظور استفاده معلولین و فرزندان بی سرپرست به بهزیستی سیرجان اهداء نمودند ، با سفر به شهرستان سیرجان و اهداء لوح سپاس از این اقدام خیرخواهانه خیرین تقدیر کرد.