زحمات شبانه روزی پرسنل بهزیستی در جای استان پهناور کرمان قابل تقدیر است و امروز کمتر کسی را می توان یافت که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم با بهزیستی مرتبط نباشد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان؛ دکتر رضا عباسی مدیر کل بهزیستی استان کرمان  با بیان مطلب فوق به خبر روابط عمومی گفت: حضور موثر و ملموس پرسنل و مددکاران بهزیستی در جای جای استان دیر پا و کهن کرمان و انجام وظایف و مأموریت های تخصصی و حمایتی در سریعترین زمان ممکن و به بهترین نحو، موجب شد تا امروز بهزیستی به عنوان نهادی خدمت رسان و انقلابی در اذهان مردم،جایگاه ویژه ای داشته باشد. مدیر کل بهزیستی این جایگاه ویژه و ممتاز را حاصل تلاش شبانه روزی همه پرسنل و مددکاران بهزیستی در ستاد مرکزی اداره کل ،ادارات بهزیستی شهرستان ها ،مراکز و مجتمع های خدمات بهزیستی شهری و روستایی ،واحد های تخصصی و … عنوان کرد و افزود : همه پرسنل پر تلاش  بهزیستی در موفقیتهای بهزیستی در استان کرمان سهیم هستند.
دکتر عباسی کسب رتبه برتر توسط اداره کل بهزیستی استان کرمان را  در پانزدهیمن جشنواره شهید رجایی برگ زرین و سند افتخار خدمت رسانی به جامعه هدف بهزیستی و همه آنانی که در جامعه به خدمات حمایتی و تخصصی بهزیستی نیاز دارند دانست و گفت : در این ایام که عطر آگین به یاد و نام شهیدان رجایی و باهنر و مزین به نام هفته دولت و کارمند است ،تلاش و همت مضاعف سربازان گمنام عرصه رفاه اجتماعی در بهزیستی استان کرمان را ارج می نهیم و خسته نباشید و خدا قوت خود را تقدیمشان می کنیم..