محمد علی تو حیدی معاون استاتدار و فرماندار ویژه سیرجان با ارسال دو لوح سپاس جداگانه از رئیس اداره بهزیستی سیرجان تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین دو لوح تقدیر خطاب به علیرضا احمدی پور رئیس اداره بهزیستی سیرجان آمده است ، ایمان به یک هدف مشترک و کوشش در رسیدن به این هدف والا موجب شد با همدلی و تلاش ، صحنه موفقی را در کارنامه خدمت بی منت و ارتقای عملکرد مجموعه بهزیستی شهرستان سیرجان در سالی که از سوی مقام معظم رهبری بنام سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است ورق بزنیم .

فرماندار ویژه سیرجان در ادامه لوحهای ارسالی خود از اجرای ابتکاری طرح غربالگری شنوایی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی سیرجان برای نخستین بار در سطح کشور و برگزاری آزمون تعیین سطح روانشناختی مربیان مهدکودک های سیرجان که این طرح نیز برای نخستین بار در سطح کشور در سیرجان برگزار شد تقدیر کرده است. .