به مناسبت هفته سالمند مراسم تکریم وتقدیراز فرزانگان وبازنشستگان شهرستان شهربابک با حضورمعاون توانبخشی  ، رئیس بهزیستی ،بنیاد فرزانگان ، روابط عمومی مجتمع مس و مسئولین محلی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان علیرضا اسدی معاون توانبخشی بهزیستی کرمان ضمن گرامیداشت هفته سالمند گفت : حضور سالمندان در جامعه و مشارکت در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی می تواند سلامت روح و جسم آنان را ارتقاء دهد .

 اسلامی مدیر بنیاد فرزانگان در رابطه با سلامت سالمندان و تغذیه سالم ،ورزش و چگونگی جلو گیری و کنترل فشار خون ،دیابت وسایر بیماریها سالمندان توضیحاتی ارائه نمودند.

رضا زاده مسئول بنیاد فرزانگان با اشاره به نیاز شهرستان به مرکز نگهداری سالمندان ، از راه اندازی خانه سالمندان شهرستان در آینده نزدیک خبر داد.

در پایان از کتاب پژواک نسیم نوشته آقای بابایی از فرهنگیان بازنشسته رونمایی شد .