در مسابقات قهرمانی والیبال جانبازان و معلولین استان کرمان تیم والیبال نشسته شهربابک قهرمان این دوره از مسابقات شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، مسابقات قهرمانی والیبال جانبازان و معلولین استان کرمان به میزبانی هیئت والیبال جانبازان و معلولان شهرستان زرند با شرکت 100 ورزشکار برگزار شد.
برپایه این خبر،دراین دوره از رقابتها پس از برگزاری 30دیدار درپایان تیم والیبال نشسته جانبازان و معلولین شهربابک قهرمان این دوره از مسابقات شد و به مسابقات قهرمانی کشور راه یافت.
گفتی است تیم های کرمان و رفسنجان در رده های دوم و سوم این مسابقات ایستادند و جام اخلاق به تیم شهرستان زرند تعلق گرفت.