چهارمین دوره مسابقات والیبال کارکنان دولت به مناسبت هفته تربیت بدنی با  حضور تیم والیبال پرسنل بهزیستی استان کرمان و شرکت  16 تیم از کشور در استان کرمان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان تیم والیبال  مردان پرسنل بهزیستی استان کرمان از بین 16 تیم شرکت کننده  در چهارمین دوره مسابقات والیبال کارکنان دولت ،به مقام اول دست یافت .

اسامی تیم  والیبال بهزیستی کرمان  عباس صادق زاده-خسرو ملک شاهی – فرزاد فروزی – یاسر حاجی زاده – علی قاسمی – مجتبی شجاعی – محمدرضا رحمانی – محمد علی محمدی – مجتبی قربانی زاده – حسین محمدی – رضا سلاجقه

حامد صانعی مربی