مسابقات والیبال مردان پرسنل ادارات بهزیستی کشور با حضور 18 تیم از تاریخ   به مدت یک هفته 15مهرماه در محل اردوگاه شهید عظیمی بابلسر یرگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان :تیم والیبال مردان  پرسنل بهزیستی استان کرمان در این دوره از مسابقات نایب قرمانی کشور را بدست آورد  .

تیم کرمان با بازی مجتبی شجاعی –خسرو ملک شاهی – محمد علی محمدی – محمد رضا رحمانی – محمد رضا سلاجقه – علی قاسمی – یاسر حجی زاده –حمید مهدویان – حسین محمدی  به عنوان بازیکن و سرمربی حامد صانعی به مصاف رقیبان رفت .