سیزدهمین دوره مسابقات لیگ  گلبال نابینایان وکم بینایان استان کرمان  به میزبانی بهزیستی وهیات ورزشهای نابینایان وکم بینایان  شهرستان بردسیر وبه مدت دو روز در سالن ورزشی مولای متقیان این شهرستان با حضور شش تیم از سطح استان  ونوید جعفری پایه گزار ورزش گلبال در کرمان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان مهدی مسجدی رییس بهزیستی ورییس هیات ورزشهای نابینایان وکم بینایان شهرستان بردسیر با اعلام این خبر گفت : این مسابقات همه ساله در این سطح وبه منظور ایجاد روحیه شادی ونشاط وشناسایی استعدادهای جدید در بین نابینایان وکم بینایان به همت هیات ورزشهای نابینایان وکم بینایان و بهزیستی استان کرمان برگزار میگردد که طی این دوره از مسابقات تیم گلبال بهزیستی شهرستان بردسیر با شکست رقبا ی خود به مقام قهرمانی دور رفت این مسابقات  دست یافت .