با توجه به تقارن ایام ا.. دهه فجر با ایام فاطمیه  جشن انقلاب زودتر از موعد به همت خیرین و با حضور مهدی طاهرالدینی به عنوان نماینده معاون پشتیبانی ومنابع انسانی بهزیستی استان کرمان  و معلولین ضایعه نخاعی در محل مرکز پویا نورولوژیک  برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان مهدی طاهرالدینی جانشین معاون پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی استان کرمان ضمن اشاره به نزدیک شدن ایام دهه فجر و تقارن آن با ایام فاطمیه از خدمت رسانی کارکنان مرکز  ضایعه نخاعی پویا نورولوژیک تقدیر و تشکر کرد.

  در این برنامه  از همه توانخواهان ضایعه نخاعی تقدیر وهدایایی اهداء شد.