بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان جشن میلاد امام حسن مجتبی به همت شورای هماهنگی مدیران دستگاههای زیر مجموعه وزارت ، تعاون کار و رفاه اجتماعی ، اعضاء شورای کارگری و جمعی از مدیران استانداری و بهزیستی درخانه کودکان و نوجوانان صنعتی برگزار شد.

دراین مراسم مدیرکل اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در سخنانی ، تاکید بر ضرورت گسترش مسئوولیت اجتماعی در سطح جامعه گفت : باتوجه به تعریف 35 درصد از وظایف و مسوولیتهای دولت در وزارتخانه تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، مسئوولیت اجتماعی را با جدیت پی گیری می نماییم.
لازم به ذکر است مدیران استانی پس از اقامه نماز مغرب و عشاء درجمع فرزندان و پرسنل خانه کودکان و نوجوانان صنعتی افطار نمودند.