معتادان بهبود يافته در کمپ افسانه آزادی کرمان تولد پاكي بهبودي خود از معضل اعتياد مواد مخدر جشن گرفتند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان محمد علی محمدی معاون بهزیستی شهرستان کرمان با ابراز خرسندی از ار داشتن اراده راسخ  افراد بهبود یافته گفت : این افراد با اراده قوی و اتکاء به خداوند هویت اجتماعی خود را دوباره در این کمپ بازیافتند .

محمدی با تاکید بر حمایت جدی از بیماران بهبود یافته اظهار داشت :  این بیماران در دوران اعتياد درگیر مسائل و مشكلات حادي هم در خانواده و هم اجتماع بودند واینک به لطف خداوند و تلاش کمپ توانستند غول اعتیاد را زمین زده و به کانون گرم خانواده برگردند وتعدادی از این افراد 11 سالگی پاکی خود را جشن می گیرند.