جشن گلریزان خیریه مهرآفرین با حضور استاندار کرمان ، مدیران دادگستری و مدیران سازمانهای دولتی و قضایی کرمان 19 اسفندماه برگزار شد.

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی علیرضا رزم حسینی در این مراسم در سخنانی دیوان سالاری را تعهدی سنگین بر دوش دولت دانست که مانع گام برداشتن دولت در مسیر توسع همه جانبه شده است .

 استاندار کرمان در ادامه گفت : بروز و ترویج آسیب های اجتماعی واقیعتی غیر قابل انکار است و امیدواریم با مشارکت مردم و خیرین اقدامات موثری در جهت کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی انجام شود.

لازم به ذکر است حمایت از کودکان و زنان بی سرپرست و آسیب دیده اجتماعی از اهداف اصلی این موسسه خیریه می باشد.