جلسه آموزشی تبدیل  وضعیت  بانوان بسیجی به فعال ادارات به تعداد 400 نفر به میزبانی بهزیستی استان کرمان یکشنبه 5 تیرماه در سالن اجتماعات نشاط برگزار شد.

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان دراین جلسه سرهنگ حسین خانی مسئول سازمان بسیج کارمندی سپاه ثارا…. در جمع بانوان بسیجی طی سخنانی با اشاره به سابقه تاریخی امر بسیج که بنا به مستندات موجود ریشه در اعماق تاریخ دارد و به صدر تاریخ مرتبط است گفت : بسیج پس از انقلاب شکوهمند اسلامی بر مبنای بالا بردن توان نظامی – فرهنگی و اقتصادی برپایه حسن خلق ، غیرت دینی ، تواضع و فروتنی تشکیل گردید.
وی در ادامه به ارائه توضیحاتی درخصوص پیشرفت های بدست آمده در سایه تفکر بسیجی در بحث امور دفاعی ، سازندگیهای عمرانی و سایر شاخه ها پرداخت
در ادامه عباس  صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان طی سخنانی اظهار داشت : بسیج یک تفکر و در پی آن یک اقدام بی نظیر در جامعه اسلامی بود به نحوی که در ابتدای انقلاب و در زمان آغاز جنگ ماندگاری انقلاب مرهون همین تفکر بسیجی و در پی آن خیر خواهی جوانان این مرز و بوم بود که  از همه مال و جانشان گذشتند تا انقلاب بماند چرا که یک کشور زنده یک کشور آماده است لذا در شرایطی که داریم باید در همه زمینه ها آماده باشیم و تفکر بسیجی را به یک تفکر همگانی تبدیل نمائیم  تا به دست همه رفاه اجتماعی مطلوب شکل گیرد.
وی در ادامه با اشاره به تکلیفی که به عهده عده ای در زمان جنگ بود گفت:  اکنون تکلیف برعهده همه است که تفکر بسیجی و خیر جمعی و اجتماعی داشته باشیم و با الهام از این تفکر در رشد مسوولیت اجتماعی در جامعه بکوشیم تا به مدد این تفکر بتوانیم آسیبهای اجتماعی را کنترل نموده و کاهش دهیم