جلسه آموزشی ویژه زندانیان سالمند با حضور رئیس و کارشناس سالمندان بهزیستی بافت ،رئیس اداره زندان ،تعدادی از کارکنان زندان و زندانیان سالمند در محل اداره زندان شهرستان بافت برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از بافت الهام خالویی رئیس اداره بهزیستی شهرستان بافت با تاکید بر برگزاری کلاس های آموزشی ویژه سالمندان گفت : مراقبت های جسمی و همچنین نحوه استفاده از مفاصل حرکتی و مراقبت از آنها بسیار مهم می باشد .

مسعود رضایی رئیس اداره زندان شهرستان بافت با تشکر از اداره بهزیستی جهت برگزاری چنین کارگاه های آموزشی عنوان کرد : برگزاری و ادامه چنین کارگاه های آموزشی برای افراد سالمند به ویژه سالمندان زندانی موجب رشد آگاهی آنان می شود .