به مناسبت هفته بهزیستی جلسه هم اندیشی ، همکاری و مشارکت فعالان اجتماعی شهرستان عنبرآباد با حضور مدیران شهرستان – خیرین و مردم در محل اداره بهزیستی برگزار شد

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی دراین دیدار صمدا… سالاری رئیس بهزیستی عنبرآباد در سخنانی ضمن تقدیر و تشکر از اعضاء گروه که بصورت داوطلبانه و براساس مسئوولیت اجتماعی با فعالیتهای بهزیستی و مددجویان و معلولین همگام و همسو شده اند در سخنانی گفت : باتوجه به گسترش و توسعه جوامع بشری ، نیاز به آموزش ، آگاهسازی و اطلاع رسانی در موضوعات مختلف اجتماعی به ویژه آسیبها و رفتارهای اجتماعی ضروری است
رئیس بهزیستی عنبرآباد دربخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت : بیمه شدن جامعه در مقابل آسیبها هیچ راهی ندارد جز اینکه این اطلاع رسانی و آگاهسازی توسط اعضاء گروه با جدیت پی گیری شود.لازم به ذکر است  در حاشیه برگزاری این جلسه توسط اعضاء کارگروه یک        دستگاه آبسرد کن به اداره بهزیستی عنبرآباد اهداء شد.