بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان جاسه سرگروههای حلقه صالحین بانوان بهزیستی استان کرمان با حضور مسوولین پایگاه بسیج خواهران با هدف تعیین سین های سال 95، برنامه ریزی جهت برگزاری جلسات قشر و تعیین موضوع  و تهیه بانک اطلاعات بانوان بسیجی برگزار شد