جلسه هم اندیشی روسای ادارات بهزیستی و اوقات و امور خیریه شهرستان رفسنجان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، عباس بلندی رئیس بهزیستی رفسنجان درخصوص هدف از برگزاری این هم اندیشی گفت : بهزیستی نهادی خدمت رسان است که در کنار اعتبارات دولتی از مشارکتهای نقدی و غیر نقدی مردم نیز برای پیشبرد اهداف و رسیدگی به امور جامعه هدف خود استفاده می کند ،
وی افزود : یکی از راههای کمک مردم به این نهاد ، انجام و وقف به نفع بهزیستی و مددجویان آن و استفاده این نهاد از عواید موقوفات است .
بلندی گفت : با این نگرش طی نشستی مشترک با حضور رئیس محترم اوقاف و امور خیریه شهرستان و کارشناسان هر دو اداره راههای چگونگی همکاری بیشتر مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا با معرفی فعالیتها و وظایف بهزیستی و آشنا نمودن افرادی که قصد انجام وقف را دارند با جامعه هدف بهزیستی ، ایشان را به سمت بهزیستی و جامعه هدف آن راهنمایی کرد تا درصورت تمایل نیت خیر خود را در این زمینه عملی نمایند.