جلسه هم اندیشی بهزیستی و سپاه ثارالله استان کرمان با هدف بررسی راههای همکاری بیشتر در محرومیت زدایی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ادره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین جلسه که با حضور دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی،  سردار موسوی جانشین سپاه ثارالله ، مسئولان بسیج سازندگی و مهندسی سپاه ثارالله و رئیس دبیرخانه همکاریهای مشترک بهزیستی و بسیج سازندگی کرمان درمحل ستاد فرماندهی سپاه کرمان برگزار شد ، مدیرکل بهزیستی و جانشین سپاه ثارالله استان طی سخنانی بر همکاری مشترک و بیشتر دو نهاد انقلابی سپاه و بهزیستی برای محرومیت زدایی تاکید کردند. برپایه این خبر درادامه این نشست هم اندیشی ، با بحث و بررسی پیرامون چگونگی همکاری و تعامل بیشتر در حوزه های مشترک و مورد نیاز ، از جمله ؛ ساخت مسکن مددجویان بهزیستی ، کمک به درمان مددجویان ، اجرای طرحهای آگاهسازی و پیشگیرانه در حوزه مسائل و آسیبهای اجتماعی و معلولیتها ، استفاده از توان گروههای جهادی بسیج برای ارائه خدمات بهتر به جامعه هدف بهزیستی ، اجرای طرحهای پیشگیرانه بهزیستی با استفاده از نیروهای بسیجی عضو پایگاههای مقاومت بسیج ، برگزاری دوره های آموزشی – توجیهی ویژه بسیجیان آماده همکاری با بهزیستی و… مقرر شد تا مطالعات بیشتر درخصوص چگونگی عملیاتی نمودن موضوعات مورد نظر ، در دبیرخانه همکاریهای مشترک بهزیستی و بسیج سازندگی انجام شود و نتیجه جهت تصمیم گیری نهایی به جلسه ستاد اجرایی ارسال گردد.