جلسه هم اندیشی بین رییس وکارشناسان بهزیستی شهرستان عنبرآباد با مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره شرکت تعاونی روستایی در موضوع بررسی روش های همکاری برگزار شد

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان عنبرآباد در این جلسه صمد سالاری رییس بهزیستی شهرستان عنبرآباد در سخنانی گفت: امیدواریم با مشارکت شرکت تعاونی روستایی در قالب تشکیلات جدید که همه از نیروهای فعال و جوان می باشند همکاریهای موثری در زمینه اشتغال زایی معلولین و مددجویان شکل گیرد
در ادامه بیلری مدیرعامل شرکت تعاونی روستایی گفت :با فعال نمودن کارگروههای موسسات و تعاونی ها زمینه  را برای اشتغال مددجویان و معلولین جویای کار فراهم می نماییم
لازم به ذکر است در این جلسه روش های همکاری بررسی و تصمیم گیری شد