بهزیستی همچنان در شرایط اقتصادی جدید به منظور حمایت های بیشتر خدمات موردی و  غیر مستمر را در دستور کار دارد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان مسعودی فرید معاون امور اجتماعی بهزیستی کشور و رئیس دبیرخانه سلامت اجتماعی و عضو کمیسیون کودکان مجمع تشخیص مصلحت نظام طی مصاحبه ای تلویزیونی با صدا و سیمای مرکز کرمان به تشریح وضعیت و نحوه ارائه خدمات به زنان سرپرست خانوار و فرزندان تحت حمایت بهزیستی پرداخت.

وی دراین گفتگو جمعیت زنان سرپرست خانوار  تحت حمایت بهزیستی در سطح کشور  را بالغ بر 245هزار نفر اعلام کرد و گفت : جمعیت این زنان با خانواده هایشان بیش از 000/650 نفر است که از خدمات مستمر و غیر مستمر سازمان استفاده می کنند.

حبیب الله مسعودی فرید با اشاره به جمعیت 27 هزا نفری کودکان  بی سرپرست و بدون سرپرست موثر   تحت حمایت بهزیستی در سطح کشور عنوان کرد : از این تعداد حدود 10 هزار و پانصد هزار نفر در مراکز شبانه روزی و بقیه  در خانواده های جایگزین نسبی و سببی مراقبت و نگهداری می شوند.

وی با بیان اینکه دولت به سازمان های حمایتی همچون بهزیستی باید نگاه ویژه داشته باشد؛ اظهار داشت :  طرح های حمایتی بهزیستی همچون ارائه یک وعده غذای گرم در مهدهای حاشیه ای و روستا مهدها که براساس مطالعات انجام شده تاثیر بسیار مطلوبی در روند رشد کودکان تحت پوشش داشته است با جدیت ادامه خواهد داشت .

معاون امور اجتماعی بهزیستی کشور از 4 برابر شدن مستمری پرداختی به مددجویان در  سالهای اخیر خبر داد و عنوان کرد : بهزیستی همچنان در شرایط اقتصادی  جدید نیز  به منظور حمایتهای بیشتر، خدمات موردی و غیر مستمر را در دستور کار دارد.

وی در ادامه افزود : در هماهنگی های انجام شده با سازمان برنامه و بودجه کشور علاوه بر پیگیری برای  تخصیص و دریافت اعتبارات حمایتی بهزیستی به صورت  100 % ، در تلاشیم با افزایش این اعتبارات سطح حمایت های خود را در حد مطلوب نگه داریم .