در حاشیه این نشست سردار حسن پور نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبر نگاران گفت : آنچه که امروز در گزارش فعالیت های بهزیستی از مسئولین بهزیستی شاهد بودیم قابل تقدیر است .
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: باتوجه تیم مدیریتی فعال در بهزیستی استان کرمان غیر از این انتظاری نیست که در مسیر جزء ارایه طرحهای علمی و اساسی برای کاهش آسیب و پیشگیری از معلولیت ها چنین برنامه هایی که اساس و پایه علمی دارند ارایه شود.

سردار حسن پور اظهار امیدواری کرد تا باتوجه به طرحهای علمی و تفاهم نامه هایی که توسط بهزیستی کرمان برای اولین بار در کشور ارایه شده است استان کرمان پایلوت اجرای طرحهای اجتماعی در کشور قرار گیرد.
وی درخصوص فعالیت های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر دراستان کرمان که توسط سردار چناریان ارایه شد نیز گفت : افرادی چون سردار چناریان باتوجه به تجربیاتی که دارند می توانند در سطح کشور برای برنامه ریزی در مسیر مقابله با مواد مخدر و کاهشهای اجتماعی موثر باشند.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد:از پیشنهادات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان استقبال می کنیم تا بتوانیم قدمهای مثبتی دراین مسیر برداریم .