به منظور ارتقاء آمادگی امداد رسانی وخدماتی سازمان ها و ادارات استان کرمان ،  مانور زلزله با مشارکت استان یزد در منطقه بیاض واقع در 40 کیلومتری رفسنجان انجام شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان در این مانور با حضور 45 تن از نیروهای بهزیستی و تشکیل تیم های مختلف  تخصصی ضمن حضور در منطقه ، با اجرای سناریوهای متعدد به ارزیابی توان تیم های مختلف خود از جمله پشتیبانی ،ارزیابی اولیه ،شناسایی ،مداخلات  پیشگیرانه ،مددکاری ،روانشناسی وتوانپزشکی  پرداخت .

مجید فصیحی هرندی فرماندار رفسنجان به همراه سایر مسئولین حاضر در منطقه نیز با حضور در محل استقرار تیم های تخصصی بهزیستی با توضیحات کارشناسان با روند ارائه خدمات مناسب به بازماندگان وخانواده های آسیب دیده آشنا شد.

لازم به ذکر است با برنامه ریزی انجام شده ادارات بهزیستی رفستجان وشهر بابک به عنوان شهرستان های معین بهزیستی و شهرستان انار با اعزام امکانات ونیروهای تخصصی مورد نیاز در مانور فوق حضوری فعال داشتند .