با فرارسیدن روز ششم محرم و برپایی مراسم معنوی شیر خواران حسینی در کرمان ؛ شیرخواران و نوزادان شیر خوارگاه مادر شهر کرمان در این مراسم معنوی شرکت کردند .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ؛ در این مراسم که به یاد حضرت علی اصغر (ع) شهید شش ماهه کربلا برگزار شد ؛ فرزندان شیر خوار مقیم  شیر خوارگاه مادر کرمان به همراه مددکاران و مادریاران خود در بهزیستی و دیگر ماداران کرمانی در این مراسم شرکت کردند و به یاد شهادت حضرت علی اصغر (ع) ،واقعه عاشورا ، با حضرت زینب همدردی کردند.