مرکز علمی – کاربردی بهزیستی کرمان با اختصاص یک غرفه در نمایشگاه ملی اشتغال و کارآفرینی ویژه دانشگاه جامع علمی و کاربردی دستاوردهای خود را دراین زمینه درمعرض دید علاقمندان به حوزه اشتغال و کارآفرینی علمی قرار داده است .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی استان و ناظر عالی مراکز علمی و کاربردی بهزیستی در شهرهای کرمان و بم با بیان مطلب فوق گفت : دراین نمایشگاه که به همت دانشگاه علمی و کاربردی استان و با هدف معرفی دستاوردهای مراکز علمی و کاربردی زیر مجموعه این دانشگاه در حوزه اشتغال و کارآفرینی برپا شده است ، مرکز علمی و کاربرد ی بهزیستی نیز آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی خود را در حوزه اشتغال و کارآفرینی درمعرض  دید قرار داده است. وی خاطر نشان کرد  ، مدرسان و کارشناسان این مرکز علمی همه روزه در محل غرفه آماده پاسخگویی به سوالات مراجعین هستند.
مدیرکل بهزیستی استان و ناظر عالی مراکز علمی و کاربردی بهزیستی در شهرهای  کرمان و بم افزود: درحال حاضر دو مرکز جامع علمی و کاربردی بهزیستی درشهرهای کرمان و بم فعال هستند که با 17 رشته تحصیلی در مقاطع  کارشناسی و کاردانی تعداد 1577 دانشجو را در خود جای داده اند.