آیین ضیافت افطار ناشنوایان و توانیابان ضایع نخاعی با حضور مدیر کل بهزیستی استان کرمان و رییس هیات وزشهای ناشنوایان در باغ دباغیان ماهان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان در حاشیه این مراسم عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان ضمن دلجویی از ناشنوایان و توانیابان ضایع نخاعی در خصوص رسیدگی به مشکلات آنان دستورات لازم را صادر کرد .