محفل انس با قرآن کریم فرزندان شبه خانواده تحت حمایت بهزیستی شهرستان زرندبا حضور مدیرکل و معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کرمان ، رئیس اداره بهزیستی زرند ، فرماندارو جمعی از مسئولین ادارات در مسجد ابوالفضل شهرستان زرند برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از زرند در بیست و هشتمین روز از ماه مبارک رمضان محفل انس با قرآن فرزندان شبه خانواده تحت حمایت بهزیستی زرند برگزار شد .