دکتر پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با هدف دلجویی از معلولین تحت حمایت بهزیستی کرمان در طرح ضیافت مهر رمضان شرکت کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان؛ در جریان این برنامه که مدیرکل و معاون پشتیبانی بهزیستی نیز حضور داشتند نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن بازدید از نمایشگاه توانمندیهای معلولین ذهنی و حضور در کلاسهای مختلف آموزشی این معلولان از نزدیک با روند فعالیت این مرکز آشنا شد. بر پایه این خبر؛ پس از انجام این بازدید، دکتر پورابراهیمی و همراهان با حضور در جمع معلولین تحت آموزش مرکز ضمن گفتگوی صمیمانه با ایشان از ایشان دلجویی نمود.
شایان ذکر است: در ادامه این برنامه که با ارائه توضیحات مدیرکل بهزیستی در خصوص نحوه عملکرد این نوع مراکز همراه بود، حاضران در فضایی معنوی روز خود را افطار کردند.