فرزندان مقیم مراکز شبه خانواده بهزیستی در سراسر استان با حضور در برنامه های معنوی شب بیست و سوم ماه رمضان به شب زنده داری و راز و نیاز با معبود پرداختند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، همزمان با آغاز برنامه های ویژه شب قدر بیست و سوم ماه رمضان . فرزندان مقیم مراکز شبه خانواده سراسر استان در قالب گروههای مختلف به همراه مربیان خود با حضور در مساجد  ، تکایا و مصلی های محل برگزاری برنامه های احیاء شب بیست و سوم از برنامه های معنوی این شب بهره مند شدند.

برپایه این خبر ؛ فرزندان شبه خانواده بهزیستی در شهر کرمان به همراه معاون پشتیبانی و رئیس اداره حراست بهزیستی استان با حضور در مسجد قائم و تکیه عباسعلی شهر کرمان به راز و نیاز پرداختند.