مسئولان ، پرسنل و مددجویان بهزیستی سراسر استان کرمان همراه با دیگر مومنین  روزه دار و و خداجوی کرمانی  با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس ، فریاد آزادی و آزادگی و تنفر از استعمار و ظلم را سر دادند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، در شهر کرمان نیز پرسنل بهزیستی و فرزندان مقیم مراکز شبه خانواده شهر کرمان از ابتدای مراسم (چهارراه طالقانی) و گروههای مختلف معلولین از جمله ضایعه نخاعی ، جسمی و حرکتی ، نابینا و ناشنوا با پیوستن به انبوه راهپیمایی کنندگان از مقابل حسینیه ثارالله شهر کرمان تا مصلی بزرگ امام علی (ع) راهپیمایی کرده و هم صدا با  همشهریان خود فریاد مرگ بر اسرائیل ، مرگ بر آمریکا ، مرگ بر انگلیس سرداده و رهایی قدس شریف و همه مسلمانان گرفتار در ظلم و ستم مستکبران بویژه مردم مظلوم غزه را  فریاد زدند.