یازده بانوی کرمانی در اردوی تیم ملی فوتسال ناشنوایان نمودند.
به گزارش روابط عمویم بهزیستی استان کرمان ،نخستین اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال به مدت شش روز در تهران برگزار شد و زهرا ناصری ،زهرا رئیسی ، انیس ابراهیمی پور ، رویا حسینخانی ، محبوبه و فاطمه صادقی ، مرجان پاک بین ، مینا محمودی ، بتول محمدی و زهرا غزنوی بازیکنان کرمانی دعوت شده به این اردو بودند . همچنین خانم بهزادی از کرمان بعنوان کمک مربی تیم ملی فوتسال بانوان دراین اردو حضورشرکت نمود.

گفتنی است تیم ملی فوتسال خود را برای شرکت در هشتمین دوره بازی های آسیا و اقیانوسیه آماده می کند .