مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان گفت : اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان برای  رفع مشکلات موسسات خیریه در چهار چوب اختیارات قانونی و ماموریت های سازمانی حمایت می کند.
حمید شیخ اسدی در نشستی با دکتر صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان با بیان اینکه در هر صورت باید زمینه خدمات رسانی به افراد آسیب پذیر جامعه فراهم شود. گفت : ریشه بسیاری از معضلات اجتماعی مسائل اقتصادی است  و ما آماده همکاری همه جانبه در بررسی مشکلات بهزیستی هستیم.

وی با اشاره به اینکه افراد زیادی در جامعه وجود دارند که براثر سانحه دچار معلولیت شده و تحت پوشش بهزیستی و یا موسسات خیریه زیر مجموعه بهزیستی هستند ، افزود: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان از رفع مشکلات اقتصادی موسسات خیریه درچهارچوب اختیارات قانونی و ماموریت های سازمانی حمایت می کند.
شیخ اسدی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید برترویج فرهنگ کار در استان کرمان بیان داشت : در بسیاری از حرفه ها مشاهده می شود، افرادی از خارج استان کرمان مشاغل را در دست گرفتند و این آسیب بزرگی است .
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان تصریح کرد : بهتراست جوانان ما با حرفه آموزی مشاغل مورد نظر دراستان کرمان را خود برعهده بگیرند.
دراین نشست دکتر صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان نیز با بیان اینکه چنانچه مشارکت و همدلی وجود نداشته باشد، نتیجه ای درکارها حاصل نمی شود گفت : پیشگیری از آسیب های اجتماعی نیز با مشارکت عمومی قابل رفع است.
 وی با اشاره به اینکه آسیب های اجتماعی موضوعاتی نیست که از بالا به آنها نگاه کرد ، افزود: در رفع مسائل اجتماعی باید به پایین جامعه رفت و آنها را از نزدیک مشاهده و لمس کرد.