استاد حمید رضا  علوی از اساتید برجسته دانشگاه شهید باهنر کرمان مددکاری را بهترین فضیلت دانست و گفت هیچ فضیلتی پسندیده تر از دستگیری و خدمت به نیازمندان نیست

وی با توصیف صفات حضرت علی (ع ) در کمک و دستگیری از نیازمندان جامعه گفت : بعد از گذشت 55 سال به این نتیجه رسیده ام که بهترین خدمت مددکاری است . تولد حضرت علی (ع ) یعنی تولد بهزیستی یعنی میلاد بهزیستن
استاد علوی که در مراسم جشن میلاد عشق سخن می گفت ، با اشاره به روایت نقل شده از حضرت رسول (ص) اظهار داشت : مگر دین چیزی غیر از مهر ورزی است و شما مددکاران اجتماعی عمل کنندگان به مهرورزی هستید این استاد دانشگاه با استناد به فرهنگ غنی ایرانی در دستگیری از نیازمندان که تبلور آن در آثار هنری هنرمندان وشعرا و نویسندگان  قابل مشاهده است گفت : مگر نه آن است که پروین اعتصامی ، بزرگ بانوی شاعر ایرانیمی گوید : خرم آن کس که در این محنت گاه خاطری را سبب تسکین است و این توصیف ، توصیف شما مددکاران می باشد