آیین گشایش خانه کودک و نوجوان دخترانه  مهدیه الفاطمه زرند کرمان با حضور  مدیرکل و معاون دفتر  امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور- مدیرکل و معاون امور اجتماعی بهزیستی استان – فرماندار و رئیس بهزیستی زرند و جمعی از مسئولین محلی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در آیین گشایش این خانه علی صادق زاده فرماندار زرند در این آیین ظرفیت های موجود در شهرستان زرند را بسیار مفید توصیف کرد و گفت: بستر خیرخواهانه ای که در شهرستان زرند وجود دارد فرصت مناسبی است تا با همکاری مدیران در سطح ملی و استانی برای پرورش استعدادهای فرزندان و استقلال آنان برنامه ریزی شود.

محمد ابراهیمی رئیس بهزیستی شهرستان زرند در سخنانی با تشریح وضعیت شهرستان زرند در حوزه بهزیستی گفت : 11% از مراکز و 10% از فرزندان تحت حمایت در  استان  در شهرستان زرند وجود دارد که با توجه به این آمار برنامه های توانمندسازانه برای فرزندان پیش بینی شده است .

گفتنی است خانه کودکان و نوجوانان مهدیه الفاطمه در زمینی به مساحت 2500 مترمربع و با زیربنای 600متر و اعتباری با لغ بر 15میلیارد ریال توسط خیرین ساخته و به بهره برداری رسیده است