به همت گروه جهادی راهیان شهادت تهران تیم سه نفره متشکل از دندانپزشکی ، پزشک عمومی و پزشک متخصص ، طب سنتی به مدت یک هفته برای ارائه خدمات درمانی و دارویی رایگان به مددجویان بهزیستی وارد قلعه گنج شدند.

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی قلعه گنج خدمات دندانپزشکی در مرکز بهداشت بخش مرکزی و کلینیک دندانپزشکی سولان و چاه داد خدا به مددجویان ارائه شد.
پزشک عمومی و پزشک متخصص طب سنتی نیز با ویزیت در منزل مددجویان ضایعه نخاعی به ارائه اقدامات درمانی و دارویی رایگان و همچنین ارائه آموزش ها و توصیه های لازم جهت استفاده صحیح از وسایل توانبخشی و مواد مصرفی اقدام نمودند.